<\C>                                      
 - strona 1 -                                 
                 ., rok 2019.                  
 Klasyfikacja wspó³zawodnictwa o tytu³ mistrza                 
 MALY GOLEBNIK                                 
 MISTRZOSTWO MALEGO GOLEBNIKA [ 3]                       
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │konk.│punkty │Wk³.%│
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘
  1  1 BRZOSKIEWICZ  MARIUSZ     1 3 3 3 3 3  15  533.65 42.6
  2  2 GLUSZEK     SLAWOMIR    1 3 3 3 3 3  15  515.33 38.9
  3  5 KOLAKOWSKI   FELIKS     1 3 3 3 3 3  15  512.26 32.8
  4  6 SZEFLER     KRZYSZTOF    1 3 3 3 3 3  15  505.09 18.8
  5  3 LASKOWSKI    DARIUSZ     1 3 3 3 3 2  14  445.88 20.5
  6  4 SOBOLEWSKI   BARTOSZ     1 3 3 3 3 2  14  443.32 22.1
  7  7 BERNACKI    ZBIGNIEW    1 3 3 3 3 2  14  429.81 14.4
  8  8 CWIKLINSCY   P.i W.     1 3 3 3 2 2  13  401.43 29.2
  9  9 JABLONSKI    EUGENIUSZ    1 3 3 0 0 --  6  115.93 14.9
  10  10 LEWANDOWSKI   JAN       1 3 3 0 -- --  6  106.49 11.3
  11  11 KONERA     ANDRZEJ     1 -- 0 0 1 0  1   34.78  2.4

 
<\C>                                      
 - strona 1 -                                 
                 ., rok 2019.                  
 Klasyfikacja wspó³zawodnictwa o tytu³ mistrza                 
 SREDNI GOLEBNIK                                
 MISTRZOSTWO SREDNIEGO GOLEBNIKA [ 4]                     
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │konk.│punkty │Wk³.%│
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘
  1  2 WILMOWICZ    MALGORZATA   1 4 4 4 4 4  20  695.88 20.6
  2  1 JAGIELSKI    RYSZARD     1 4 4 4 4 4  20  694.82 24.8
  3  5 KOZLOWSKI    ANDRZEJ     1 4 4 4 4 4  20  685.89 24.3
  4  4 GROTKOWSKI   JACEK      1 4 4 4 4 4  20  683.13 34.6
  5  3 BARANOWSKI   JAN       1 4 4 4 4 4  20  682.45 31.0
  6  7 ROBACZEWSKI   KRZYSZTOF    1 4 4 4 4 4  20  661.10 18.2
  7  6 RUCZYNSKI    J.M.C.     1 4 4 4 4 --  16  455.55 38.7

 
<\C>                                      
 - strona 1 -                                 
                 ., rok 2019.                  
 Klasyfikacja wspó³zawodnictwa o tytu³ mistrza                 
 DUZY GOLEBNIK                                 
 MISTRZOSTWO DUZEGO GOLEBNIKAA [ 5]                      
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │konk.│punkty │Wk³.%│
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘
  1  1 LUGIEWICZ    MARCIN     1 5 5 5 5 5  25  876.96 42.2
  2  3 WOJNOWSKI    STEFAN     1 5 5 5 5 5  25  856.52 35.3
  3  5 TITZ JERZY JARO MALGORZATA   1 5 5 5 5 5  25  852.63 30.8
  4  2 GRZYWACZEWSKI  PIOTR      1 5 5 5 5 5  25  846.85 20.6
  5  6 PIECHOCKI    STANISLAW    1 5 5 5 5 5  25  833.49 28.7
  6  4 RUPINSKI    ZBIGNIEW    1 5 5 5 5 5  25  829.36 30.5
  7  9 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.  1 5 5 4 5 5  24  781.46 15.5
  8  10 BORKOWSKI    KRZYSZTOF    1 0 5 5 5 5  20  736.45 16.8
  9  7 JAROSZ     W. W.      1 5 5 5 4 3  22  691.77 29.7
  10  8 JURKIEWICZ   ANDRZEJ     1 5 5 5 4 2  21  618.79 22.9
  11  11 STEPIEN     ANDRZEJ     1 -- 5 5 -- --  10  262.14 11.8
  12  12 WILMOWICZ    KAZIMIERZ    1 0 0 0 0 3  3  160.32  2.2