- strona 1 -                                 
                 ., rok 2020.                  
 Klasyfikacja wspó³zawodnictwa o tytu³ mistrza                 
 MALY GOLEBNIK                                 
 MISTRZOSTWO MALEGO GOLEBNIKA [ 3]                       
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐     
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │Razem│Razem │Konk/│     
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │konk.│punkty │Wk³.%│     
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘     
  1  1 LASKOWSKI    DARIUSZ     1 3 3  6  119.10 30.5     
  2  2 SOBOLEWSKI   BARTOSZ     1 3 3  6  116.23 33.3     
  3  3 ROZANSKI    MIROSLAW    1 3 3  6  115.37 37.3     
  4  5 LEWANDOWSKI   JAN       1 3 3  6  114.31 42.4     
  5  4 BERNACKI    ZBIGNIEW    1 3 3  6  114.19 14.6     
  6  6 WILMOWICZ    KAZIMIERZ    1 0 0  0   0.00  0.0     

 
 - strona 1 -                                 
                 ., rok 2020.                  
 Klasyfikacja wspó³zawodnictwa o tytu³ mistrza                 
 SREDNI GOLEBNIK                                
 MISTRZOSTWO SREDNIEGO GOLEBNIKA [ 4]                     
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐     
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │Razem│Razem │Konk/│     
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │konk.│punkty │Wk³.%│     
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘     
  1  1 NADOLSKI    WLADYSLAW    1 4 4  8  158.25 44.7     
  2  3 GROTKOWSKI   JACEK      1 4 4  8  154.30 20.7     
  3  2 BARANOWSKI   JAN       1 4 4  8  153.45 31.7     
  4  4 BRZOSKIEWICZ  MARIUSZ     1 4 4  8  152.81 36.7     
  5  6 ROBACZEWSKI   KRZYSZTOF    1 4 4  8  143.53 22.0     
  6  7 KOZLOWSKI    ANDRZEJ     1 1 4  5   93.07 16.3     
  7  5 KOLAKOWSKI   FELIKS     1 4 1  5   89.98 11.5     
  8 ---- SZEFLER     KRZYSZTOF    1 -- 4  4   77.57 17.4     

 
 - strona 1 -                                 
                 ., rok 2020.                  
 Klasyfikacja wspó³zawodnictwa o tytu³ mistrza                 
 DUZY GOLEBNIK                                 
 MISTRZOSTWO DUZEGO GOLEBNIKA [ 5]                       
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐     
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │Razem│Razem │Konk/│     
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │konk.│punkty │Wk³.%│     
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘     
  1  1 RUPINSKI    ZBIGNIEW    1 5 5  10  199.05 51.9     
  2  3 WILMOWICZ    MALGORZATA   1 5 5  10  194.37 20.2     
  3  2 GRZYWACZEWSKI  PIOTR      1 5 5  10  191.17 28.4     
  4  4 JURKIEWICZ   ANDRZEJ     1 5 5  10  190.15 23.0     
  5  8 LUGIEWICZ    MARCIN     1 5 5  10  183.25 27.0     
  6  6 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.  1 5 5  10  182.08 13.5     
  7  7 TITZ JERZY   JAROSLAW    1 5 5  10  181.35 26.3     
  8  9 PIECHOCKI    STANISLAW    1 5 5  10  180.04 20.0     
  9  5 WOJNOWSKI    STEFAN     1 5 5  10  178.88 24.3