- strona 1 -                                 
                 ., rok 2020.                  
 Klasyfikacja wspó³zawodnictwa o tytu³ mistrza                 
 MALY GOLEBNIK                                 
 MISTRZOSTWO MALEGO GOLEBNIKA [ 3]                       
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬─────┬───────┬─────┐      
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │Razem│Razem │Konk/│      
│   Pop.│               │Sek│1 │konk.│punkty │Wk³.%│      
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴─────┴───────┴─────┘      
  1 ---- LASKOWSKI    DARIUSZ     1 3  3   59.49 31.5      
  2 ---- SOBOLEWSKI   BARTOSZ     1 3  3   59.12 38.7      
  3 ---- ROZANSKI    MIROSLAW    1 3  3   57.34 53.8      
  4 ---- BERNACKI    ZBIGNIEW    1 3  3   57.01 10.1      
  5 ---- LEWANDOWSKI   JAN       1 3  3   55.75 40.6      
  6 ---- WILMOWICZ    KAZIMIERZ    1 0  0   0.00  0.0      

 
 - strona 1 -                                 
                 ., rok 2020.                  
 Klasyfikacja wspó³zawodnictwa o tytu³ mistrza                 
 SREDNI GOLEBNIK                                
 MISTRZOSTWO SREDNIEGO GOLEBNIKA [ 4]                     
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬─────┬───────┬─────┐      
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │Razem│Razem │Konk/│      
│   Pop.│               │Sek│1 │konk.│punkty │Wk³.%│      
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴─────┴───────┴─────┘      
  1 ---- NADOLSKI    WLADYSLAW    1 4  4   79.60 40.5      
  2 ---- BARANOWSKI   JAN       1 4  4   77.50 39.1      
  3 ---- GROTKOWSKI   JACEK      1 4  4   76.73 20.9      
  4 ---- BRZOSKIEWICZ  MARIUSZ     1 4  4   75.94 35.5      
  5 ---- KOLAKOWSKI   FELIKS     1 4  4   72.79 20.5      
  6 ---- ROBACZEWSKI   KRZYSZTOF    1 4  4   70.88 18.8      
  7 ---- KOZLOWSKI    ANDRZEJ     1 1  1   19.61  4.2      

 
 - strona 1 -                                 
                 ., rok 2020.                  
 Klasyfikacja wspó³zawodnictwa o tytu³ mistrza                 
 DUZY GOLEBNIK                                 
 MISTRZOSTWO DUZEGO GOLEBNIKA [ 5]                       
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬─────┬───────┬─────┐      
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │Razem│Razem │Konk/│      
│   Pop.│               │Sek│1 │konk.│punkty │Wk³.%│      
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴─────┴───────┴─────┘      
  1 ---- RUPINSKI    ZBIGNIEW    1 5  5   99.38 54.1      
  2 ---- GRZYWACZEWSKI  PIOTR      1 5  5   98.50 43.2      
  3 ---- WILMOWICZ    MALGORZATA   1 5  5   96.05 11.0      
  4 ---- JURKIEWICZ   ANDRZEJ     1 5  5   94.18 26.7      
  5 ---- WOJNOWSKI    STEFAN     1 5  5   92.27 32.4      
  6 ---- KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.  1 5  5   92.23 17.1      
  7 ---- TITZ JERZY   JAROSLAW    1 5  5   91.31 29.0      
  8 ---- LUGIEWICZ    MARCIN     1 5  5   89.57 15.5      
  9 ---- PIECHOCKI    STANISLAW    1 5  5   89.47 15.2