<\C>                                      
 - strona 1 -                                 
                 ., rok 2020.                  
 Klasyfikacja wspó³zawodnictwa o tytu³ mistrza                 
 MALY GOLEBNIK                                 
 MISTRZOSTWO MALEGO GOLEBNIKA [ 3]                       
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │konk.│punkty │Wk³.%│
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘
  1  1 LASKOWSKI    DARIUSZ     1 3 3 3 3 3  15  414.46 27.7
  2  2 SOBOLEWSKI   BARTOSZ     1 3 3 3 3 3  15  406.12 42.1
  3  4 ROZANSKI    MIROSLAW    1 3 3 3 3 3  15  399.43 30.9
  4  5 BERNACKI    ZBIGNIEW    1 3 3 3 3 3  15  398.99 14.5
  5  3 LEWANDOWSKI   JAN       1 3 3 3 3 3  15  398.25 45.2
  6  6 WILMOWICZ    KAZIMIERZ    1 0 0 0 0 0  0   0.00  0.0

 
<\C>                                      
 - strona 1 -                                 
                 ., rok 2020.                  
 Klasyfikacja wspó³zawodnictwa o tytu³ mistrza                 
 SREDNI GOLEBNIK                                
 MISTRZOSTWO SREDNIEGO GOLEBNIKA [ 4]                     
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │konk.│punkty │Wk³.%│
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘
  1  2 BRZOSKIEWICZ  MARIUSZ     1 4 4 4 4 4  20  550.85 47.6
  2  1 NADOLSKI    WLADYSLAW    1 4 4 4 4 4  20  547.74 48.4
  3  4 BARANOWSKI   JAN       1 4 4 4 4 4  20  517.80 28.6
  4  6 ROBACZEWSKI   KRZYSZTOF    1 4 4 4 2 4  18  434.38 20.1
  5  5 KOZLOWSKI    ANDRZEJ     1 1 4 3 4 4  16  432.50 15.7
  6  3 GROTKOWSKI   JACEK      1 4 4 4 4 1  17  411.20 19.0
  7  7 KOLAKOWSKI   FELIKS     1 4 1 4 3 4  16  399.67 12.4
  8  8 SZEFLER     KRZYSZTOF    1 -- 4 4 2 3  13  322.75 11.4

 
<\C>                                      
 - strona 1 -                                 
                 ., rok 2020.                  
 Klasyfikacja wspó³zawodnictwa o tytu³ mistrza                 
 DUZY GOLEBNIK                                 
 MISTRZOSTWO DUZEGO GOLEBNIKA [ 5]                       
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │konk.│punkty │Wk³.%│
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘
  1  1 WILMOWICZ    MALGORZATA   1 5 5 5 5 5  25  685.76 24.4
  2  2 RUPINSKI    ZBIGNIEW    1 5 5 5 5 5  25  681.27 41.9
  3  3 JURKIEWICZ   ANDRZEJ     1 5 5 5 5 5  25  670.08 19.3
  4  5 LUGIEWICZ    MARCIN     1 5 5 5 5 5  25  669.18 30.6
  5  6 TITZ JERZY   JAROSLAW    1 5 5 5 5 5  25  651.36 34.1
  6  9 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.  1 5 5 3 5 5  23  604.12 14.5
  7  8 PIECHOCKI    STANISLAW    1 5 5 4 5 4  23  565.39 17.0
  8  7 WOJNOWSKI    STEFAN     1 5 5 5 5 3  23  562.69 23.0
  9  4 GRZYWACZEWSKI  PIOTR      1 5 5 5 5 --  20  476.09 25.8