- strona 1 -                                 
                 ., rok 2020.                  
 Klasyfikacja wspó³zawodnictwa o tytu³ mistrza                 
 MALY GOLEBNIK                                 
 MISTRZOSTWO MALEGO GOLEBNIKA [ 3]                       
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐  
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│  
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │konk.│punkty │Wk³.%│  
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘  
  1  1 LASKOWSKI    DARIUSZ     1 3 3 3 3  12  295.26 28.3  
  2  3 SOBOLEWSKI   BARTOSZ     1 3 3 3 3  12  292.12 44.8  
  3  4 LEWANDOWSKI   JAN       1 3 3 3 3  12  290.85 46.8  
  4  2 ROZANSKI    MIROSLAW    1 3 3 3 3  12  286.03 29.1  
  5  5 BERNACKI    ZBIGNIEW    1 3 3 3 3  12  283.19 14.6  
  6  6 WILMOWICZ    KAZIMIERZ    1 0 0 0 0  0   0.00  0.0  

 
 - strona 1 -                                 
                 ., rok 2020.                  
 Klasyfikacja wspó³zawodnictwa o tytu³ mistrza                 
 SREDNI GOLEBNIK                                
 MISTRZOSTWO SREDNIEGO GOLEBNIKA [ 4]                     
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐  
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│  
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │konk.│punkty │Wk³.%│  
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘  
  1  1 NADOLSKI    WLADYSLAW    1 4 4 4 4  16  392.21 51.7  
  2  2 BRZOSKIEWICZ  MARIUSZ     1 4 4 4 4  16  391.67 47.9  
  3  3 GROTKOWSKI   JACEK      1 4 4 4 4  16  374.05 20.3  
  4  4 BARANOWSKI   JAN       1 4 4 4 4  16  370.40 29.4  
  5  7 KOZLOWSKI    ANDRZEJ     1 1 4 3 4  12  287.15 12.7  
  6  5 ROBACZEWSKI   KRZYSZTOF    1 4 4 4 2  14  283.19 18.2  
  7  6 KOLAKOWSKI   FELIKS     1 4 1 4 3  12  262.59 12.0  
  8  8 SZEFLER     KRZYSZTOF    1 -- 4 4 2  10  217.12 11.8  

 
 - strona 1 -                                 
                 ., rok 2020.                  
 Klasyfikacja wspó³zawodnictwa o tytu³ mistrza                 
 DUZY GOLEBNIK                                 
 MISTRZOSTWO DUZEGO GOLEBNIKA [ 5]                       
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐  
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│  
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │konk.│punkty │Wk³.%│  
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘  
  1  2 WILMOWICZ    MALGORZATA   1 5 5 5 5  20  491.57 24.7  
  2  1 RUPINSKI    ZBIGNIEW    1 5 5 5 5  20  488.70 47.4  
  3  4 JURKIEWICZ   ANDRZEJ     1 5 5 5 5  20  476.26 18.8  
  4  3 GRZYWACZEWSKI  PIOTR      1 5 5 5 5  20  476.09 25.8  
  5  5 LUGIEWICZ    MARCIN     1 5 5 5 5  20  473.47 30.8  
  6  6 TITZ JERZY   JAROSLAW    1 5 5 5 5  20  464.78 30.8  
  7  7 WOJNOWSKI    STEFAN     1 5 5 5 5  20  452.69 25.4  
  8  8 PIECHOCKI    STANISLAW    1 5 5 4 5  19  422.92 17.7  
  9  9 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.  1 5 5 3 5  18  415.65 11.0