<\C>                                      
 - strona 1 -                                 
                 ., rok 2021.                  
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 MISTRZOSTWO MAŁEGO GOŁĘBNIKA                         
 MISTRZOSTWO MALEGO GOLEBNIKA [ 3]                       
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │konk.│punkty │Wkł.%│
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘
  1  1 KOLAKOWSKI   FELIKS     1 3 3 3 3 3  15  699.01 43.5
  2  2 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN    1 3 3 3 3 2  14  625.68 29.7
  3  3 MURAWSKI    MIROSLAW    1 3 3 3 3 2  14  615.96 35.5
  4  4 JAGIELSKI    RYSZARD     1 3 3 3 3 2  14  612.08 27.4
  5  5 DREJER     ZBIGNIEW    1 3 3 3 3 2  14  609.95 20.5
  6  6 DREJER ARKADIUS OKONSKA KATAR  1 3 3 3 3 2  14  599.99 17.2
  7  9 LEWANDOWSKI   JAN       1 3 2 -- 3 3  11  533.72 33.3
  8  7 BERNACKI    ZBIGNIEW    1 3 3 3 3 1  13  524.66 12.3
  9  10 SZEFLER     KRZYSZTOF    1 3 3 -- 2 2  10  441.59 18.7
  10  8 KONERA     ANDRZEJ     1 3 3 3 1 1  11  440.55 32.4
  11  11 GLUSZEK     SLAWOMIR    1 -- 3 3 -- 3  9  416.89 49.7
  12  12 WILMOWICZ    KAZIMIERZ    1 0 0 0 0 0  0   0.00  0.0

 
<\C>                                      
 - strona 1 -                                 
                 ., rok 2021.                  
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 MISTRZOSTWO SREDNIEGO GOŁĘBNIK                        
 MISTRZOSTWO SREDNIEGO GOLEBNIKA [ 4]                     
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │konk.│punkty │Wkł.%│
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘
  1  2 GROTKOWSKI   JACEK      1 4 4 4 4 4  20  919.34 31.7
  2  3 BARANOWSKI   JAN       1 4 4 4 4 4  20  900.17 29.2
  3  1 SOBOLEWSKI   BARTOSZ     1 4 4 4 4 4  20  897.33 25.8
  4  4 KOZLOWSKI    ANDRZEJ     1 4 4 4 4 4  20  889.80 15.7
  5  6 ROBACZEWSKI   KRZYSZTOF    1 4 -- 4 4 4  16  724.68 21.0
  6  5 ROZANSKI    MIROSLAW    1 4 4 1 4 2  15  672.65 19.8
  7  7 RUCZYNSKI    J.M.C.     1 4 4 4 -- --  12  472.61 51.1
  8  8 LASKOWSKI    DARIUSZ     1 3 1 -- -- --  4  130.43  8.0

 
<\C>                                      
 - strona 1 -                                 
                 ., rok 2021.                  
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 MISTRZOSTWO DUŻEGO GOŁĘBNIKA                         
 MISTRZOSTWO DUZEGO GOLEBNIKA [ 5]                       
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │konk.│punkty │Wkł.%│
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘
  1  1 BRZOSKIEWICZ  MARIUSZ     1 5 5 5 5 5  25  1190.58 41.9
  2  2 GRZYWACZEWSKI  PIOTR      1 5 5 5 5 5  25  1157.17 40.4
  3  3 RUPINSKI    ZBIGNIEW    1 5 5 5 5 5  25  1137.70 32.7
  4  4 JURKIEWICZ   ANDRZEJ     1 5 5 5 5 5  25  1134.93 36.8
  5  6 PIECHOCKI    STANISLAW    1 5 5 5 5 5  25  1129.27 27.9
  6  7 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.  1 5 5 5 5 5  25  1112.05 23.9
  7  5 TITZ JERZY   JAROSLAW    1 5 5 5 5 5  25  1109.08 46.3
  8  8 WOJNOWSKI    STEFAN     1 -- 5 5 5 --  15  639.90 29.6
  9  9 LUGIEWICZ    MARCIN     1 5 5 5 -- --  15  561.96 34.0
  10  10 WILMOWICZ    MALGORZATA   1 0 0 0 1 0  1   53.62  0.1