- strona 1 -                                 
                 ., rok 2019.                  
 Klasyfikacja wspó³zawodnictwa o tytu³ mistrza                 
 MALY GOLEBNIK                                 
 MISTRZOSTWO MALEGO GOLEBNIKA [ 3]                       
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐  
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│  
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │konk.│punkty │Wk³.%│  
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘  
  1  1 BRZOSKIEWICZ  MARIUSZ     1 3 3 3 3  12  357.53 42.0  
  2  2 GLUSZEK     SLAWOMIR    1 3 3 3 3  12  349.27 39.9  
  3  5 LASKOWSKI    DARIUSZ     1 3 3 3 3  12  344.07 21.3  
  4  3 SOBOLEWSKI   BARTOSZ     1 3 3 3 3  12  341.90 24.4  
  5  4 KOLAKOWSKI   FELIKS     1 3 3 3 3  12  339.61 32.9  
  6  7 SZEFLER     KRZYSZTOF    1 3 3 3 3  12  333.21 17.6  
  7  8 BERNACKI    ZBIGNIEW    1 3 3 3 3  12  331.10 14.5  
  8  6 CWIKLINSCY   P.i W.     1 3 3 3 2  11  298.46 27.4  
  9  9 JABLONSKI    EUGENIUSZ    1 3 3 0 0  6  115.93 14.9  
  10  10 LEWANDOWSKI   JAN       1 3 3 0 --  6  106.49 11.3  
  11  11 KONERA     ANDRZEJ     1 -- 0 0 1  1   34.78  2.6  

 
 - strona 1 -                                 
                 ., rok 2019.                  
 Klasyfikacja wspó³zawodnictwa o tytu³ mistrza                 
 SREDNI GOLEBNIK                                
 MISTRZOSTWO SREDNIEGO GOLEBNIKA [ 4]                     
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐  
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│  
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │konk.│punkty │Wk³.%│  
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘  
  1  1 JAGIELSKI    RYSZARD     1 4 4 4 4  16  465.10 24.0  
  2  5 WILMOWICZ    MALGORZATA   1 4 4 4 4  16  462.24 21.9  
  3  3 BARANOWSKI   JAN       1 4 4 4 4  16  460.33 31.9  
  4  2 GROTKOWSKI   JACEK      1 4 4 4 4  16  460.27 33.1  
  5  6 KOZLOWSKI    ANDRZEJ     1 4 4 4 4  16  456.91 22.0  
  6  4 RUCZYNSKI    J.M.C.     1 4 4 4 4  16  455.55 38.7  
  7  7 ROBACZEWSKI   KRZYSZTOF    1 4 4 4 4  16  436.77 18.2  

 
 - strona 1 -                                 
                 ., rok 2019.                  
 Klasyfikacja wspó³zawodnictwa o tytu³ mistrza                 
 DUZY GOLEBNIK                                 
 MISTRZOSTWO DUZEGO GOLEBNIKAA [ 5]                      
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐  
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│  
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │konk.│punkty │Wk³.%│  
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘  
  1  1 LUGIEWICZ    MARCIN     1 5 5 5 5  20  579.76 40.2  
  2  3 GRZYWACZEWSKI  PIOTR      1 5 5 5 5  20  570.57 21.5  
  3  2 WOJNOWSKI    STEFAN     1 5 5 5 5  20  567.41 36.1  
  4  7 RUPINSKI    ZBIGNIEW    1 5 5 5 5  20  566.49 32.3  
  5  5 TITZ JERZY JARO MALGORZATA   1 5 5 5 5  20  565.47 29.2  
  6  8 PIECHOCKI    STANISLAW    1 5 5 5 5  20  550.94 26.4  
  7  4 JAROSZ     W. W.      1 5 5 5 4  19  532.98 30.2  
  8  6 JURKIEWICZ   ANDRZEJ     1 5 5 5 4  19  518.75 25.5  
  9  9 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.  1 5 5 4 5  19  510.62 15.9  
  10  10 BORKOWSKI    KRZYSZTOF    1 0 5 5 5  15  466.73 15.6  
  11  11 STEPIEN     ANDRZEJ     1 -- 5 5 --  10  262.14 11.8  
  12  12 WILMOWICZ    KAZIMIERZ    1 0 0 0 0  0   0.00  0.0