- strona 1 -                                 
                 ., rok 2020.                  
 Klasyfikacja wspó³zawodnictwa o tytu³ mistrza                 
 MALY GOLEBNIK                                 
 MISTRZOSTWO MALEGO GOLEBNIKA [ 3]                       
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐   
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │Razem│Razem │Konk/│   
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │konk.│punkty │Wk³.%│   
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘   
  1  1 LASKOWSKI    DARIUSZ     1 3 3 3  9  178.23 27.8   
  2  3 ROZANSKI    MIROSLAW    1 3 3 3  9  174.63 31.2   
  3  2 SOBOLEWSKI   BARTOSZ     1 3 3 3  9  173.30 40.3   
  4  4 LEWANDOWSKI   JAN       1 3 3 3  9  172.78 44.7   
  5  5 BERNACKI    ZBIGNIEW    1 3 3 3  9  171.93 14.9   
  6  6 WILMOWICZ    KAZIMIERZ    1 0 0 0  0   0.00  0.0   

 
 - strona 1 -                                 
                 ., rok 2020.                  
 Klasyfikacja wspó³zawodnictwa o tytu³ mistrza                 
 SREDNI GOLEBNIK                                
 MISTRZOSTWO SREDNIEGO GOLEBNIKA [ 4]                     
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐   
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │Razem│Razem │Konk/│   
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │konk.│punkty │Wk³.%│   
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘   
  1  1 NADOLSKI    WLADYSLAW    1 4 4 4  12  235.75 46.9   
  2  4 BRZOSKIEWICZ  MARIUSZ     1 4 4 4  12  232.47 41.6   
  3  2 GROTKOWSKI   JACEK      1 4 4 4  12  230.63 21.0   
  4  3 BARANOWSKI   JAN       1 4 4 4  12  228.23 30.1   
  5  5 ROBACZEWSKI   KRZYSZTOF    1 4 4 4  12  215.53 22.1   
  6  7 KOLAKOWSKI   FELIKS     1 4 1 4  9  160.65 12.6   
  7  6 KOZLOWSKI    ANDRZEJ     1 1 4 3  8  148.30 12.0   
  8  8 SZEFLER     KRZYSZTOF    1 -- 4 4  8  147.18 15.1   

 
 - strona 1 -                                 
                 ., rok 2020.                  
 Klasyfikacja wspó³zawodnictwa o tytu³ mistrza                 
 DUZY GOLEBNIK                                 
 MISTRZOSTWO DUZEGO GOLEBNIKA [ 5]                       
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐   
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │Razem│Razem │Konk/│   
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │konk.│punkty │Wk³.%│   
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘   
  1  1 RUPINSKI    ZBIGNIEW    1 5 5 5  15  293.74 51.3   
  2  2 WILMOWICZ    MALGORZATA   1 5 5 5  15  293.36 22.3   
  3  3 GRZYWACZEWSKI  PIOTR      1 5 5 5  15  287.34 29.8   
  4  4 JURKIEWICZ   ANDRZEJ     1 5 5 5  15  282.75 20.3   
  5  5 LUGIEWICZ    MARCIN     1 5 5 5  15  280.56 28.2   
  6  7 TITZ JERZY   JAROSLAW    1 5 5 5  15  278.57 28.4   
  7  9 WOJNOWSKI    STEFAN     1 5 5 5  15  270.41 24.8   
  8  8 PIECHOCKI    STANISLAW    1 5 5 4  14  251.06 17.2   
  9  6 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.  1 5 5 3  13  236.47 10.3