Okręg Toruń

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 229291


Tłumaczenie


O stronie

Wróć do poprzedniej strony...

AktualnościNadzwyczajne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Okręgu PZHGP Toruń

Zebranie odbędzie się 16.03.2024 roku o godzinie 10,00 w Brodnicy “U Bosmana”

W zebraniu uczestniczy 45 delegatów wybranych  w oddziałach :

 1. Oddział Brodnica  -  4 delegatów
 2. Oddział Chełmno   –  5 delegatów
 3. Oddział Chełmża   –  6 delegatów
 4. Oddział Grudziądz –  6 delegatów
 5. Oddział Iława     –  6 delegatów
 6. Oddział Świecie   –  5 delegatów
 7. Oddział Toruń     – 13 delegatów

Porządek zebrania

Lista obecności


Kontrola Zarządu przez Okręgową Komisję Rewizyjną

Sznowni Koledzy,

Wykonując ciążący na Komisji Rewizyjnej obowiązek kontrolowania całokształtu działalnosci Zarządu zapraszam 18 lutego 2024 roku o godzinie 12,00 do Grębocina “Pod Kasztanami” na posiedzenie poświęcone temu celowi. Zarząd Okręgu PZHGP Toruń, a właściwie  osoby funkcyjne proszę o dostarczenie niezbędnych materiałów.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący OKR

Andrzej Prądzyński 


KRS - po zarejestrowaniu zmian

Odpis Aktualny KRS


Wystawa Ogólnopolska

.

Komunikat ZG PZHGP


Wyniki - Mistrzostwo Okregu

W zakładce Wyniki Okręg dodano zestawienie z 2023 roku  


Loty Rejonowe

Lista Konkursowa

Lot Luneburg 1 – Chełmno – Chełmża – Świecie – Toruń

Lot Luneburg 2 - Chełmno – Chełmża – Świecie – Toruń

Lot Emden 1  Chełmno – Chełmża – Świecie – Toruń

Lot Luneburg 3  Chełmno – Chełmża – Świecie – Toruń

Lot Emden 2  Chełmno – Chełmża – Świecie – Toruń

Lot Emden 3   Chełmno – Chełmża – Swiecie – Toruń

Lot Narodowy

Lot 1 Rejon  Brodnica – Grudziądz – Iława

Lot 2 Rejon  Brodnica – Grudziądz – Iława

Lot 3 Rejon Brodnica – Grudziądz – Iława

Lot Okręgowy 1

Lot Okregowy 2

Lot Okręgowy 3


UCHWAŁA ZARZĄDU OKRĘGU TORUŃ

 W dniu 07.06.2023 na posiedzeniu Zarząd Okręgu Toruń podjął uchwałę dotyczącą nagród za współzawodnictwo z Lotu Narodowego :

1 . Pierwsze 10 serii 5/3 – puchar + dyplom

2 . Pierwsze 10 gołębi z lotu – puchar + dyplom

3 . Od 11 do 20 gołębia z lotu dyplom w okolicznościowym etui .


LOT NARODOWY 2023

Ilość zgłoszonych gołębi na lot Narodowy:

Oddział Toruń -154

Oddział Brodnica – 60

Oddział Chełmża – 52

Oddział Chełmno – 52

Oddział Świecie – 15

Oddział Grudziądz- 173


Przepisy Prawa Związkowego - 2023 Rok

W zakładce Regulaminy zostały dodane:

 1. Regulamin Współzawodnictwa Lotowego Regionu II Północ
 2. ​Regulamin Współzawodnictwa Lotowego Regionu II Północ z okazji 550 Rocznicy Urodzin Mikołaja Kopernika
 3. Regulamin Komisji Rewizyjnej
 4. Okólnik Okręgowy

KRS - po zarejestrowaniu zmian

Aktualny odpis KRS Okregu PZHGP Toruń


KOMUNIKAT

Zmiana numeru konta bankowego PZHGP Okręg Toruń

Bank Spółdzielczy Brodnica o/ Grudziądz 

Nr. konta: 70 9484 1033 2300 0318 8783 0001


Sprawozdania finansowe

W zwiazku z upływającym w dniu dzisiejszym pierwszym kwartałem proszę wiceprezesów oddziałów do spraw finansowych o dostarczenie do dnia 10 kwietnia 2023 roku sprawozdań finansowych za ten okres. Sprawozdania należy przesłać pocztą albo dostarczyć osobiście do kolegi Sławomira Szadowskiego.                                                                                                                                                                     Adres: 86-300 Grudziądz  ul. Korczaka 15/31


Nowy administrator strony Okręgu PZHGP Toruń

Nowym administratorem strony został wybrany Członek Zarządu Okręgu PZHGP Toruń kolega Tomasz Wieczyński


Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Okręgu PZHGP Toruń

Zebranie odbędzie się 25.03.2023 roku o godzinie 10,00 w Brodnicy “U Bosmana”

W zebraniu uczestniczy 45 delegatów wybranych  w oddziałach :

 1. Oddział Brodnica  -  4 delegatów
 2. Oddział Chełmno   –  5 delegatów
 3. Oddział Chełmża   –  6 delegatów
 4. Oddział Grudziądz –  6 delegatów
 5. Oddział Iława     –  6 delegatów
 6. Oddział Świecie   –  5 delegatów
 7. Oddział Toruń     – 13 delegatów

Porządek Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego 

Kwestionariusz Delegata


Komunikat

Z uwagi na trudny sezon gołębi młodych ( duże straty gołębi w lotach ) podjąłem decyzję w porozumieniu Prezesa Okręgu o Mistrzostwie Okręgu Gołębi Młodych :

1 . Mistrzostwo Punktowe Okręgu 5 z całości - liczyć pierwsze 3 loty odbyte przez oddział z zachowaniem punktacji 15 , 20 , 25 pkt.

2 . Mistrzostwo Punktowe Okręgu 8 z 15 typowanych - liczyć 3 loty zaznaczonych na planie lotów zgodnie z Regulaminem o MP gołębi młodych w 2022 r.

Wszystkie oddziały proszone są o przesłanie list konkursowych z lotów gołębi młodych do W-ce Prezesa ds. Organizacji Lotów Okręgu Toruń


Lot Narodowy

Transport dla Okręgu PZHGP Toruń zabezpieczy Okręg PZHGP Szczecin. W terminie do 31 maja 2022 roku Oddziały są zobowiązane do przesłania do Zarządu Okręgu list hodowców z ilością deklarowanych na lot Narodowy gołębi. Hodowca wraz ze złożoną deklaracją uiści opłatę w wysokości 10 złotych od zgłoszonego gołębia na pokrycie kosztów transportu.

Zarząd Okręgu PZHGP Toruń informuje, że zgodnie z zapisem pkt. 17 Regulaminu Lotu Narodowego – Bruksela 2022, każdy Okręg biorący udział w locie w terminie do dnia 12.06.2022 roku przesłał do Zarządu Głównego dane osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie organizacji lotu. W Okręgu PZHGP Toruń osobą tą jest Wiceprezes d/s organizacji lotów Zbigniew Graczyk tel.784 193 289. Dane personalne oraz numer telefonu tej osoby Okręg podaje do wiadomości hodowcom, których gołębie biorą udział w locie narodowym.

Zgodnie z punktem 18 Regulaminu Lotu Narodowego - Bruksela 2022 przylot gołębi hodowcy zgłaszają do osoby wyznaczonej przez Okręg.

3 pierwsze gołębie z Lotu Narodowego z Okręgu Toruń

1. hodowca : Wolski Michał  gołąb : PL-0323-18-1533    czas przylotu 19,06

2. hodowca : Leszczyński Krzysztof gołąb : PL-0323-20-356    czas przylotu : 19,28,33

3. hodowca : Leszczyński Krzysztof gołąb : PL-0323-17-947    czas przylotu : 19,29,18

 serie z Lotu Narodowego z Okręgu Toruń

3 pierwasze serie z Lotu Narodowego z Okręgu Toruń

Hodowca : Wolski Michał oddz. Grudziądz – pierwsza seria

gołąb : PL-0323-18-1533     czas przylotu : 19:06

gołąb : PL-0323-17-4341     czas przylotu : 19:30

 gołąb : PL-0323-17-4260     czas przylotu : 20:58

Hodowca : Żebrowski Marcin ( oddz. Grudziądz ) - druga seria

gołąb : PL-0323-17-9981    czas przylotu : 20:14

gołąb : PL-0323-18-123      czas przylotu : 04:50

gołąb : PL-0323-18-150      czas przylotu : 05:45

Hodowca : Wesołowski Julian ( oddz. Grudziadz ) - trzecia seria

gołąb : PL-0323-18-2540      czas przylotu : 20:05:10

gołąb : PL-0323-15-2928      czas przylotu : 20:25:09

gołąb : PL-0323-16-3727      czas przylotu : 06:23:58

 


Współzawodnictwo Okręgowe

Lotnik Weteran – gołąb zgłoszony w tej kategorii 

 • rocznik 2017 i starsze
 • suma udokumentowanych i potwierdzonych przez Zarząd Oddziału konkursów z przebiegu kariery lotowej
 • co najmniej 1 konkurs zdobyty w 2022 roku
 • o lokacie decyduje suma zdobytych konkursów oraz coef.

 

 


Sprawozdawcze Zebranie Delegatów Okręgu PZHGP Toruń

Zebranie sprawozdawcze Delegatów PZHGP Okręgu Toruń odbędzie się w Brodnicy “U Bosmana” 19 marca 2022 roku o godzinie 10,00

Porządek zebrania

Lista obecności


Komunikat nr.1/2022 ZG PZHGP

.

.


Zbiórka Reprezentacji Gołębi na Wystawę Ogólnopolską

Zbiórka gołębi reprezentujących Okręg PZHGP Toruń na wystawie ogólnopolskiej odbędzie się w środę 05.01.2022 roku w godzinach 10-11. Miejscem zbióki będzie świetlica Oddziału Grudziądz. Hodowcy, których gołębie będą reprezentowały Okręg PZHGP Toruń wraz z gołębiami muszą dostarczyć zaświadczenie weterynaryjne potwierdzające, że gołebie są zdrowe, pochodzą z terenu na którym nie wystąpiły ogniska ptasiej grypy oraz zostały zaszczepione przeciwko paramyksowirozie.


Komunikat - 70 Ogólnopolska Wystaw Gołębi Pocztowych - zasady bezpieczeństwa

EXPOGołębie w trosce o uczestników

13. edycja Międzynarodowych Targów Gołębi Pocztowych EXPOGołębie oraz jubileuszowa 70. edycja Ogólnopolskiej Wystawy Gołębi Pocztowych odbędą się w dniach 7-9 stycznia 2022 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Dbamy o to, by uczestnicy czuli się komfortowo mimo wyzwań, jakie przynosi pandemiczna rzeczywistość. Wprowadzone przez nas zasady udziału stacjonarnego w wydarzeniach Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz kubatura obiektu sprawiają, że o targach EXPOGołębie z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że są bezpieczne.

W dniach 7-9 stycznia 2022 r., spotkamy się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa, udział w Targach i Wystawie będą mogły wziąć osoby posiadające unijny certyfikat COVID. Oznacza to, że zarówno wystawcy, jak i zwiedzający powinni posiadać jedno z poniższych zaświadczeń:

 • certyfikat poświadczający szczepienie przeciwko COVID-19 (przyjęcie wymaganej dla danego preparatu liczby dawek szczepionki co najmniej 14 dni przed wydarzeniem)
 • certyfikat poświadczający test COVID-19: przedstawiający wynik, rodzaj i datę testu, wykonany do nie później niż 48 godzin przed rozpoczęciem wydarzenia
 • certyfikat poświadczający wyzdrowienie po przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich sześć miesięcy.

Jeżeli uczestnik wydarzenia jest zaszczepiony, powinien okazać kod QR w strefie wejścia.
Unijny certyfikat COVID (UCC) znaleźć można na swoim Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mojeIKP lub przez aplikację mObywatel.

Niezaszczepieni odwiedzający, którzy nie posiadają wyniku testu, będą mieli możliwość  wykonania  go odpłatnie na miejscu, w specjalnie przygotowanym punkcie przed wejściem do Międzynarodowego Centrum Kongresowego.

Targi EXPOGołębie i Ogólnopolska Wystawa Gołębi Pocztowych odbędą się z zachowaniem wszelkich obowiązujących wymogów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, takich jak:

– obowiązek noszenia maseczek dla uczestników

– zalecenia dystansu społecznego i częstej dezynfekcji rąk

– specjalne procedury dla serwisu sprzątającego (większa częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji)

– specjalne procedury dla dostawców cateringu i punktów sprzedaży.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące przeciwdziałaniu zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, które obowiązują na Targach i Wystawie, dostępne są na stronie: www.expogolebie.pl

Bilety na 70. Ogólnopolską Wystawę Gołębi Pocztowych będzie można zakupić przez portal ticketmaster.pl, będą także dostępne w czasie trwania wydarzenia w kasach Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. Mając na uwadze komfort i bezpieczeństwo uczestników, zachęcamy do wcześniejszego zakupu biletów przez Internet.


Wyniki - Mistrzostwo Polski - 2021

W zakładce Wyniki Region dodano Zestawienia Wyników o Mistrzostwo Polski w 2021 roku.

Gratulujemy wspaniałych osiągnięć.


Posiedzenie Plenarne

4 grudnia 2021 roku w Łasinie ul. Liliowa 2 w barze “U Andrzeja”  o godzinie 13,00 odbędzie się Plenum Zarządu Okręgu PZHGP Toruń, Prezesów Oddziałów, Przewodniczących Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Dyscyplinarnej.


Likwidacja Mistrzowskiej Hodowli

Kolega Kazimierz Betke ze względów osobistych zmuszony jest do likwidacji gołębi. Hodowla, od wielu lat utrzymuje bardzo wysoki poziom, zdobywając mistrzowskie tytuły w różnego rodzaju rywalizacjach na szczeblu:Oddziału,Okregu,Regionu II Północ. Chętnych pozyskaniem gołębi, proszę o kontakt pod numerem telefonu 504 197 393. 


Zestawienie Wyników Okręgowych

W zakładce Wyniki Okręg zostało zamieszczone zestawienie wyników 2021 roku.


Załącznik do Okólnika

.


WIW z Bydgoszczy-zgoda na organizację lotów

Pismo z WIW Bydgoszcz


Nasza prosba i odpowiedż WIW w Bydgoszczy

.

Prośba Okręgu PZHGP Toruń o wyrażenie zgody na organizację lotów

Odpowiedż WIW


Komunikat Prezydium Zarządu Głównego PZHGP

Komunikat dotyczący organizacji lotów gołębi pocztowych

 

W związku z sytuacją epidemii grypy ptaków o wysokiej zjadliwości (HPAI) oraz stanowiskiem Głównego Lekarza Weterynarii, Prezydium Zarządu Głównego PZHGP zawiesza organizację lotów gołębi zaliczanych do Mistrzostw Polski w okresie 28.04.-12.05.2021 roku. Zmodyfikowany Regulamin Mistrzostw Polski ukaże się do dnia 12.05.2021. roku.

Organizacja w tym okresie lotów przez jednostki terenowe do mistrzostw niższego szczebla może odbywać się jedynie po uzyskaniu zgodny Powiatowych Lekarzy Weterynarii właściwych dla  miejsc załadunku i wypuszczenia gołębi.

 

Krzysztof Kawaler

Prezydent PZHGP

Uchwała 145 Zarządu Głównego PZHGP


Komunikat Zarządu Okręgu

Zarząd Okręgu Toruń zobowiązuje Zarządy Oddziałów do zapoznania się z Rozporządzeniem 12/2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz bezwzględnego zastosowania się do zawartych w nim konkluzji.Organizacja lotów jest wstrzymana do odwołania.Jednocześnie informujemy, że mistrzostwa punktowe zostaną zmodyfikowane po konsultacjach z Zarządami Oddziałów.

Na skierowane w sobotę pismo do WIW, otrzymaliśmy 26 kwietnia 2021 roku odpowiedż, która nie nastraja optymistycznie. Do odwołania został wprowadzony zakaz organizacji lotów na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Loty odbyte w czasie obowiązywania Rozporządzenia 12/2021, nawet z uzyskaniem zgody od Powiatowego Lekarza Weterynarii, nie będą zaliczone do wszystkich mistrzosw okregowych:punktowe,kategorie,zespoły lotników, lotniki itd.

 

Rozporządzenie 12/2021

Decyzja Wojewódzkiego Inspektora Weterynaryjnego

Decyzja z 26.04.2021 WIW

Odpowiedż Wojewody Kujawsko-Pomorskiego


Komunikat Prezydium ZG PZHGP

Prezydium Zarządu Głównego PZHGP przypomina wszystkim jednostkom organizującym loty aby podczas koszowania gołębi stosować procedury zgodne z rekomendacją i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 5 maja 2020 roku, zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PZHGP nr 71 z dnia 6 maja 2020 roku.

Przypominamy ponadto, że zgodnie z regulaminem Mistrzostw Polski w Kategoriach w jednym weekendzie może odbyć się tylko jeden lot poniżej 700 km zaliczany do Mistrzostwa Polski. Dopuszcza się możliwość odbycia podczas weekendu lotów dublowanych (wykonane w sobotę i niedzielę lub jeśli nie pozwalały na to warunki atmosferyczne w poniedziałek),  tylko wtedy jeśli jeden z tych lotów jest lotem powyżej 700 km.

Informujemy również, że Zarząd Główny PZHG na posiedzeniach w listopadzie 2020 roku oraz marcu 2021 roku dokonał następujących zmian w Regulaminie Lotowo – Zegarowym:

- Rozdział III : pkt.13 f, pkt 14, pkt 15, pkt 16

- Rozdział XII pkt.3

- Rozdział XIV pkt. 5

- Załącznik nr 1 pkt 1

Uchwała 71/2020 ZG PZHGP

Odpowiedż GIS


Aukcja dla Lenki Borkowskiej

Szanowni Państwo, Drodzy Koleżanki i Koledzy,

W listopadzie 2020 roku u 2,5 rocznej Lenki, córeczki Katarzyny i Pawła Borkowskich, hodowców Oddziału 0326 Toruń-Sekcja 50 Lubicz, został zdiagnozowany nowotwór złośliwy - glejak nerwu wzrokowego, po 4 miesiącach chemioterapii guz nie zmalał wręcz się powiększył. Po konsultacjach z lekarzami, żeby uratować życie Lenki konieczna jest protonoterapia, zabieg wykonywany w USA i wyceniany na 1,2 mln. złotych. Zbiórka pieniężna, na pokrycie kosztów leczenia, prowadzona jest przez fundację, a z jej wynikami można zapoznać się https://www.siepomaga.pl/lena-borkowska.

Jako społeczność związkowa też włączamy się w pomoc. Na portalu http://www.naszegolebie.pl odbędzie się aukcja charytatywna gołębi, które zostały ofiarowane przez czołowych hodowców Polski. Dochód uzyskany ze sprzedaży gołębi zasili konto Lenki. Poniżej prezentujemy hodowców którzy podarowli gołębie.

Baranowski Paweł i Robert

1

gołąb

Błoński Janusz

1

gołąb

Bugała Piotr

1

gołąb

Burek Sławomir

1

gołąb

Bytner Wiesław

2

gołębie

Cerski Mariusz

1

gołąb

Cerski Sławomir

1

gołąb

Ciborski Jan

1

gołąb

Długokęcki Wiesław

2

gołębie

Gawin Tomasz

1

gołąb

Hałat Cezary

1

gołąb

Kawaler Jan

2

gołębie

Kawaler Krzysztof

2

gołębie

Kostorz Jerzy

1

gołąb

Koźlik Jerzy

1

gołąb

Lademann Zdzisław

2

gołębie

Leszczyński Krzysztof

1

gołąb

Łepuch I.K.D.

2

gołębie

Mędrysa Paweł

1

gołąb

Mocarski Tadeusz i Witold

1

gołąb

Nadolski Przemek

1

gołąb

Okrajni Zenon

6

gołębi

Palarski Dominik

1

gołąb

Pielesiak Leszek

1

gołąb

Rumiński Tomasz

3

gołąb

Trzaska Marek

1

gołąb

Wilmowicz Kazimierz

1

gołąb

Wilmowicz Małgorzata

1

gołąb

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w aukcji. Pamiętajmy, że kupując gołębie pomagamy w leczeniu Lenki. 


ŻYCZENIA - WIELKANOC 2021

"Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam"

Niech nieustannie każdego dnia zmartwychwstaje w naszych sercach wiara w Boga, który jest posród nas. 

Niech nieustannie każdego dnia zmartwychwstaje w naszych sercach wiara w człowieka, który jest dobrem.

Niech nieustannie każdego dnia zmartwychwstaje w naszych sercach wiara w prawość i normalność w naszej Ojczyżnie

Wszystkiego dobrego, błogosławionych, radosnych, zdrowych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

życzy

Zarząd Okręgu Toruń 


Podziękowanie za wsparcie

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim hodowcom za wsparcie i pomoc finansową. W szczególności koledze Piotrowi Jabłońskiemu i firmie Green Play za zorganizowanie aukcji charytatywnej dla naszej Córeczki. W listopadzie 2020 roku dowiedzieliśmy się, że nasza 2,5 roczna córeczka jest bardzo chora, nowotwór złośliwy - glejak nerwu wzrokowego, po 4 miesiącach chemioterapii guz nie zmalał wręcz się powiększył. Po konsultacjach z lekarzami, żeby uratować życie Córki konieczna jest protonoterapia, zabieg wykonywany w USA i wyceniany na 1,2 mln. złotych. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za każde wsparcie.Zbiórka pieniężna, na pokrycie kosztów leczenia, prowadzona jest przez fundację, a z jej wynikami można zapoznać się https://www.siepomaga.pl/lena-borkowska.

Katarzyna i Paweł Borkowscy hodowcy z Oddziału Toruń


Okólnik Okręgowy 2021

Regulamin Okręgowy 2021


Elektroniczny System Potwierdzenia Odlotu Gołębi

Instrukcja konwojenta

Poradnik użytkownika


Elektroniczny System Potwierdzenia Odlotu Gołębi

Od sezonu lotowego 2021 potwierdzenia odlotu gołębi będą dokonywane drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej Golebieloty.pl Platforma ta przeznaczona jest do zarządzania i generowania elektronicznego potwierdzenia wypuszczenia gołębi, obserwacji przejazdu kabiny i lokalizacji transportu w miejscu odlotu oraz rejestracji wypuszczenia gołębi.Na oddziały zostały rozesłane do wypełnienia tabele w których mają być uwzględnione dane dwóch członków oddziału do zarządzania portalem internetowym, dla których to zostaną założone konta na wymienionej platformie internetowej. Zgodnie z sugestią Zarządu Głównego mają  to być: Prezes i Wiceprezes ds. organizacji lotów danej jednostki.

Na podane adresy e-mail do 05.03.2021r. z adresu golebie@sietom.eu zostanie wysłana wiadomość z linkiem do potwierdzenia poprawności podanego adresu e-maile i wpisania hasła do konta użytkownika systemu. Szczegółowe dane dotyczące systemu, jego obsługi i możliwości zostaną przesłane na podane adresy e-maile do 28.02.2021r. Dane te będą zawierały krótką instrukcje dla konwojenta do obsługi aplikacji mobilnej oraz podręcznik użytkownika dla osób zarządzających systemem. Opisane zostaną również czynności, które należy wykonać w celu elektronicznego potwierdzenia wypuszczenia gołębi z lotu.

Do dnia 15.03.2021r. do Okręgu przesłane zostaną z Zarządu Głównego skonfigurowane telefony z zainstalowaną aplikacją, które zostaną przekazane do poszczególnych oddziałów. Koszt telefonu do elektronicznego potwierdzenia wypuszczenia gołębi to 535,67zł. Jeszcze w styczniu Okręg otrzyma karty SIM. Miesięczny abonament za kartę SIM to 7,26zł brutto. Powyższe opłaty pokrywają oddziały.


Reprezentacja Okręgu PZHGP Toruń

Reprezentacja Okręgu PZHGP Toruń w klasach sportowych


Boże Narodzenie 2020

“Uboga, cicha

Stajenka licha...”

Radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia, w cieple promieni miłości płynącej od rodzącej się w cichej Betlejemskiej stajence Bożej Dzieciny.Niech tajemnica przyjścia na świat Syna Bożego wzbogaci Nas łaską, napełni pokojem i radością, a swoim blaskiem niech rozjaśni wszystkie dni nadchodzacego 2021 roku. 

Te z głębi serca płynące życzenia składamy wszystkim członkom Okręgu PZHGP Toruń oraz członkom ich rodzin.

Zarząd Okręgu PZHGP Toruń

 


Informacja o przeniesieniu Międzynarodowych Targów Gołębi Pocztowych EXPOGołębie oraz 70. Ogólnopolskiej Wystawy Gołębi Pocztowych, zaplanowanych na 8-10 stycznia 2021 r.

W związku z rządowym zakazem organizacji targów, wystaw i  innych wydarzeń, Międzynarodowe Targi Gołębi Pocztowych EXPOGołębie oraz  70. Ogólnopolska  Wystawa Gołębi Pocztowych, nie odbędą się w  zaplanowanym terminie 8-10 stycznia 2021 r. Targi oraz Wystawa zostają przeniesione na 7-9 stycznia 2022 r. 

Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna w Polsce ulegnie poprawie i gdy tylko zostanie zniesiony zakaz organizacji wydarzeń, będziemy mogli Państwa zaprosić w pierwszym możliwym terminie wiosną 2021 r., na wydarzenie o charakterze targowym poświęcone branży gołębi pocztowych, połączone z uroczystością wręczenia nagród najlepszym hodowcom sezonu 2020, organizowaną przez Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych. 

O terminie powyższego wydarzenia powiadomimy Państwa niezwłocznie po zniesieniu zakazu organizacji wydarzeń.

Expo Silesia sp. z o.o.

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych


Komunikat 2020

Lot narodowy Bruksela 2021

Wytyczne dotyczace Lotu Narodowego Bruksela 2021


Plan Lotów Okręgowych 2021 rok

Daty lotów Okręgowych w sezonie 2021 :

SOGEL    I - 26.06.2021

SOGEL   II - 10.07.2021

SOGEL  III - 24.07.2021

BRUKSELA - 24.07.2021 - lot narodowy , dodatkowy dla chętnych hodowców - musi być ujęty na planie lotów


38 Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych

W zakładce “Wystawy” dodano informacje dotyczące organizacji wystawy w 2020 roku.


Wyniki Gołębi Dorosłych 2020 rok

W zakładkach:

 1. Wyniki Okręg
 2. Wyniki Region

zostały dodane wyniki na tych szczeblach rywalizacji


Region II Północ

Komunikat


Informacja ZG PZHGP 06.05.2020

Wobec obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, PZHGP wystąpiło pismem z dnia 17 kwietnia 2020 r. do Głównego Inspektora Sanitarnego z zapytaniem odnoszącym się do reżimu sanitarnego przy organizacji lotów gołębi pocztowych w okresie stanu epidemii.
W odpowiedzi z dnia 5 maja 2020 r. (znak: EP.NE.743.49.2020) Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego wskazał, że zaproponowana procedura kosztowania gołębi jest zgodna z rekomendacjami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
Wobec powyższego, informujemy, że wszelkie czynności dotyczące lotów mogą być podejmowane wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego zaakceptowanego przez inspekcję sanitarną.

Zapytanie z dnia z dnia 17 kwietnia 2020 r. do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz odpowiedź z dnia 5 maja 2020 r. stanowią załączniki do niniejszego komunikatu.

Ponadto informujemy, że poszczególne regulaminy Mistrzostwa Polski, Intermistrzostwa oraz Lotu Narodowego oraz Regulamin Lotowo – Zegarowy podlegają stosowaniu odpowiednio do obowiązującego reżimu sanitarnego, tj. z uwzględnieniem uchwał Zarządu Głównego podjętych w dniu dzisiejszym, o czym poinformujemy osobnym komunikatem.

Krzysztof Kawaler

Prezydent PZHGP

Zapytanie ZG PZHGP do GIS

Odpowiedż GIS z 05.05.2020


Informacja dla zarządów wszystkich szczebli

Wobec obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.697) przewidującym do odwołania zakaz zgromadzeń, a także imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu, biorąc pod uwagę, że powyższego ograniczenia nie stosuje się wyłącznie do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, informuję co następuje:

LOTY PRÓBNE LUB KONKURSOWE,
W TYM LOTY DO WSPÓŁZAWODNICTWA O MISTRZOSTWO POLSKI,
NIE MOGĄ BYĆ ORGANIZOWANE DO ODWOŁANIA.

Prezydent PZHGP Krzysztof Kawaler


Informacja do Zarządów wszystkich szczebli

Wobec obowiązywania z dniem 20 marca 2020 r. do odwołania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.658) przewidującym do odwołania zakaz zgromadzeń, a także imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu, biorąc pod uwagę, że powyższego ograniczenia nie stosuje się wyłącznie do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, informuję co następuje:

I. loty próbne lub konkursowe nie mogą być organizowane do odwołania;
II. w terminie regulaminowym należy przesłać do Zarządu Głównego spisy oraz plany lotów uchwalone przez Zarządy Oddziałów i podane do wiadomości członków w miesiącu grudniu, ponieważ uchwalenie korekt planów lotów będzie możliwe dopiero wraz z przywróceniem możliwości odbywania posiedzeń kolegialnych poszczególnych władz związkowych wszystkich szczebli, zaś podejmowanie uchwał poza posiedzeniami nie jest przewidziane w obowiązującym Statucie PZHGP;
III. w obowiązującym stanie prawnym nie jest możliwe także odbywanie współzawodnictwa lotowego Mistrzostwa Polski w dniach 25 – 26 kwietnia 2020 r.

Kolejna informacja w sprawie lotów zostanie podana przed dniem 25.04.2020 roku.

Prezydent PZHGP Krzysztof Kawaler


Komunikat ZG PZHGP

W związku z wpływem do Zarządu Głównego PZHGP planów lotów, w których zaplanowano na weekend w dniach 18 i 19 kwietnia 2020 r. loty konkursowe, informuję co następuje.
Wobec obowiązywania z dniem 20 marca 2020 r. do odwołania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.566) przewidującym do dnia 11 kwietnia 2020 r. m.in. zakaz przemieszczania się osób oraz do odwołania zakaz zgromadzeń, które to ograniczenia według informacji dostępnej pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-na-dluzej mają zostać przedłużone, zaleca się stosowanie do obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz bieżące zapoznawanie się z obostrzeniami, które znajdują się w zakładce „Aktualne zasady i ograniczenia” w dziale „Ważne informacje” pod adresem https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

Zgodnie ze stanem na dzień 10 kwietnia 2020 r., do dnia 19 kwietnia 2020 r. obowiązują ograniczenia w przemieszczaniu się, tym samym loty treningowe, próbne lub konkursowe nie powinny być organizowane.
Kolejna informacja w sprawie lotów zostanie podana przed dniem 19.04.2020 roku.

Prezydent PZHGP Krzysztof Kawaler


Organizacja lotów 2020 rok

Przedstawiam treść rozmowy-sms wysłanej do M. Gamży  V-ce Prezydenta ZG ds. Organizacji Lotów

treść wysłanego sms :
Witam.
Nazywam się Zb.Graczyk , jestem v-ce prezesem ds. organizacji lotów Okręgu Toruń.
Panie Mirosławie mam pytanie dotyczące lotów . Czy Zarząd Główny w związku z pandemia i ograniczeniami planuje wydać jakąś informację dotyczącą przesunięcia terminu oddawania spisów  , zmiany terminów lotów ?
                                                                                                                                     Pozdrawiam.

Treść odpowiedzi :
Witam Panie Zbigniewie .
Spisy idą normalnie swoim rytmem tak jak zawsze . Co do lotów będzie wydany komunikat na stronie ZG ale dopiero około 15 kwietnia , na tą chwilę tylko tyle .
                                                        Pozdrawiam .


Odpowiedz :
Dziękuję za informację .


Ważny Komunikat

W związku z przypadkami zachorowań na koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 Prezydium Zarządu Głównego PZHGP rekomenduje powstrzymanie się do końca miesiąca marca br. od odbywania okręgowych walnych zebrań sprawozdawczych, a także walnych zebrań członków lub delegatów zwoływanych w trybie nadzwyczajnym. W miarę rozwoju sytuacji, będą wydawane dalsze komunikaty za pośrednictwem oficjalnego serwisu Zarządu Głównego PZHGP.

W związku z rekomendacją Prezydium Zarządu Głównego PZHGP o powstrzymaniu się od organizacji zebrań do końca marca Zarząd Okręgu PZHGP Toruń odwołuje zaplanowane na sobotę 14 marca 2020 roku Okręgowe Zebranie Sprawozdawcze.

Za Zarząd

Sekretarz Andrzej Prądzyński 


Zebranie Sprawozdawcze

14 marca 2020 roku o godzinie 10,00 “U Bosmana” w Brodnicy odbędzie się Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Okręgu PZHGP Toruń.

Obecność Delegatów obowiązkowa.

Porządek zebrania sprawozdawczego


Podziękowanie dla organizatora

W imieniu Zarządu Oddziału Toruń pragnę podziękować Oddziałowi Świecie za tak profesjonalne przygotowanie 37 Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych, która odbyła się 8 grudnia 2019 roku w Laskowicach Pomorskich.

Z wyrazami szacunku

Prezes Oddziału Toruń

Andrzej Prądzyński

 


37 Okregowa Wystawa Gołębi Pocztowych

W zakładce wystawy dodano informacje dotyczące organizacji , czasu i miejsca oraz regulamin wystawy.


Podziękowanie


Lot Okręgowy Oelde 2

Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne, lot odbedzie się w niedzielę 14 lipca 2019 roku. W związku z tym, zmianie ulegnie koszowanie, które odbedzie się w piątek 12 lipca 2019 roku.

Warunki pogodowe panujące na terenie Niemiec i zachodniej Polsce uniemożliwiły start gołebi w niedzielę. Wypuszczenie w poniedziałek.

Gołębie wystartowały w poniedziałek o godzinie 8,05

Lista konkursowa okręgowa


Lot Okregowy Oelde 1

Lista konkursowa okręgowa


Lista gołębi odebranych

wykaz wraz z opisem


Spotkanie integracyjne

01 maja 2019 roku o godzinie 13,00 w Brzozówce na punkcie koszowanie Sekcji Lubicz – Oddział Toruń odbędzie się organizowane przez kolegę Jana Ciborskiego spotkanie integracyjne dla hodowców Okręgu PZHGP Toruń. Podczas spotkania odbędzie się aukcja gołębi z której dochód zostanie przeznaczony na cele statutowe. Oddziały, które dostarczą gołębie, uzyskane z ich sprzedaży środki zasilą ich budżet. Proszę czołowych hodowców o dostarczenie na ten cel gołębi.    


Życzenia Wielkanoc 2019

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Życzy Zarząd Okręgu PZHGP Toruń


Obrączki Rodowe na 2020 rok

W związku z decyzją Zarządu Głównego PZHGP, Zarządy Okregów w terminie do 15.03.2019 roku zobowiązane są do złożenia pisemnych zamówień na wykonanie obrączek rodowych na 2020 rok. Zarządy Oddziałów proszone są o pilne przesłanie drogą e-mail zamówień na obrączki rodowe.


Kosze transprtowe

Oddział PZHGP Chełmno sprzeda 100 sztuk używanych koszy transportowych o wymiarach:

 • długość 110 cm
 • szerokość 61 cm
 • wysokość 23 cm

Stan koszy bez zarzutu. Cena za kosz - 65,00 zł. W przypadku zakupu większej ilości np. 20 szt. cena do negocjacji. Tel. kontaktowy 603947524

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie kosza


Okręgowe Walne Zebranie Delegatów

Okręgowe Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się 23.03.2019 roku godz.10.00 w Brodnicy “U Bosmana”

Według przesłanych przez oddziały wykazów członków w Okręgowym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym będzie uczestniczyć 45 delagatów wybranych w oddziałach:

 1. 0319 BRODNICA     45:659*50 = 3,41     - 3
 2. 0320 CHEŁMNO      45:659*72 = 4,91     - 5
 3. 0321 CHEŁMŻA      45:659*95 = 6,48     - 6
 4. 0323 GRUDZIĄDZ    45:659*86 = 5,87     - 6
 5. 0241 IŁAWA        45:659*99 = 6,76     - 7
 6. 0325 ŚWIECIE      45:659*56 = 3,82     - 4
 7. 0326 TORUŃ        45:659*201=13,72     -14

Porządek Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego


Okręgowa Komisja Rewizyjna

Kontrola działalności Zarządu Okręgu PZHGP Toruń przez Okręgową Komisję Rewizyjną odbędzie się :

 • 12 styczeń 2019 rok (sobota) o godzinie 16,00 w Brodnicy “U Bosmana”

Rozdzielnik Obrączek Rodowych "DERBY" 2019

 1. Oddział 0319 Brodnica  –   30 szt.-   999 296 do   999 325
 2. Oddział 0320 Chełmno   – 2600 szt.-   999 401 do 1 002 000 
 3. Oddział 0321 Chełmża   –  900 szt.- 1 009 001 do 1 009 900 
 4. Oddział 0323 Grudziądz – 2000 szt.- 1 002 001 do 1 004 000
 5. Oddział 0325 Świecie   – 2420 szt.- 1 009 901 do 1 012 320
 6. Oddział 0326 Toruń     – 5000 szt.- 1 004 001 do 1 009 000
 7. Oddział 0241 Iława     –  450 szt.-   999 326 do   999 400 oraz 1 012 321 do 1 012 695

36 Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych

W zakładce “Wystawy” dodano :

 • Regulamin 36 Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych

Mistrzostwa Regionu II Północ

W zakładce Wyniki Region dodano:

 •  Zestawienie Wyników w Mistrzostwach Regionu II Północ za 2018 rok Gołebi Dorosłych
 •  Zestawienie Wyników w Mistrzostwach Regionu II Północ za 2018 rok Gołębi Młodych

Mistrzostwa Okręgu PZHGP Toruń

W zakładce Wyniki-Okręg zostało dodane zestawienie wyników w lotach gołębi dorosłych i młodych.


Lot Okręgowy Oelde 3

Lista konkursowa – okręgowa

Lista konkursowa – rejonowa Chełmno-Chełmża-Świecie-Toruń 


Lot Okręgowy Oelde 2

Lista konkursowa – okręgowa

Lista konkursowa – rejonowa Chełmno-Chełmża-Świecie-Toruń


Lot Okręgowy Oelde 1

Lista konkursowa – okręgowa

 

Lista konkursowa – rejonowa Chełmno-Chełmża-Świecie-Toruń


Lot Narodowy - Bruksela

Uchwałą Zarządu Okręgu PZHGP Toruń, w zgodzie z opiniami prezesów oddziałów, Lot Narodowy z Brukseli nie będzie organizowany przez Okręg PZHGP Toruń. Decyzję taką podjęto z uwagi na bardzo trudny sezon lotów gołębi dorosłych i związane z tym straty. Finanse nie wykorzystane na Lot Narodowy, zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów lotu okręgowego Oelde 3. 


Międzynarodowe Targi Poznański

36 Olimpiada Gołębi Pocztowych

Informacja :Olimiada+Targi

Folder

Folder


Region II Północ


Region II Północ

Komunikat

Decyzje dotyczące działalności Regionu II Północ w 2018 roku.


RODO-rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Pismo Prezydium ZG PZHGP dotyczące RODO.

RODO


Plan kontroli koszowania gołębi

Lp Oddział kontrolujący Oddział kontrolowany Punkty koszowania
1 Oddział Brodnica Oddział Iława Susz, Lubawa,Iława
2 Oddział Chełmno

Oddział Chełmża

Oddział Toruń

Chełmża

Grudziądzka

3 Oddział Chełmża Oddział Toruń Lubicz, Podgórz, Podgórz Południe, Zławieś Wielka
4 Oddział Grudziądz Oddział Świecie Świecie-Sulnówko,Laskowice, Budyń
5 Oddział Iława

Oddział Brodnica

Oddział Grudziądz

Brodnica

Łasin

6 Oddział Świecie Oddział Chełmno Łunawska, Miasto
7 Oddział Toruń

Oddział Chełmża

Oddział Grudziądz

Kowalewo Pomorskie

Kruczkowskiego

 


Zebranie Sprawozdawcze Okręgu PZHGP Toruń

Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Okręgu PZHGP Toruń odbędzie się w Brodnicy „U Bosmana” 17.03.2018 roku o godzinie 10,00.

Porządek zebrania

Lista delegatów


Święta Bożego Narodzenia

Życzenia na czas Świąt Beżego Narodzenia


Komunikat

Komunikat Zarządu Okregu PZHGP Toruń


Komunikat

Komunikat Zarządu Głównego PZHGP Orzesze


Zebranie Plenarne

W sobotę 02.12.2017 roku o godzinie 15.00 “U Bosmana” w Brodnicy odbędzie posiedzenie plenarne w którym uczestniczą:

 • Członkowie Zarządu Okregu PZHGP Toruń
 • Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej
 • Przewodniczący Okregowej Komisji Dyscyplinarnej
 • Prezesi Oddziałów

35 Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych

W zakładce “Wystawy” dodano :

 1. Regulamin 35 Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych
 2. Kartę oceny gołębia
 3. Zestawienie wystawionych gołębi przez hodowcę
 4. Zestawienie zbiorcze wystawionych gołębi przez oddział 

Zebranie Zarządu Okręgu PZHGP Toruń

We wtorek 24.10.2017 roku o godzinie 18,00 w świetlicy Oddziału Grudziądz odbędzie się zebranie zarządu okregu.


Lot gołębi - Anklam

Klub Kopernik organizuje 24.09.2017 roku lot z miejscowości Anklam.

Koszowanie – sobota 23.09.2017 roku w godzinach 16,00-17,00 na punktach wkładań:

 1. Lipno
 2. Brzozówka
 3. Aleksandrów Kujawski

Seria – “5 z 10”  ilość drużyn nieograniczona

Koszt – 5 zł od gołębia

Nagrody:

 • Drużynowe
 1. Od 1 do 5 miejsca (nagroda+puchar+dyplom)
 2. Od 6 do 10 miejsca (puchar+dyplom)
 3. Od 11 do 20 miejsca (dyplom)
 • Indywidualne
 1. Od 1 do 5 miejsca (nagroda+puchar+dyplom)
 2. Od 6 do 10 miejsca (puchar+dyplom)
 3. Od 11 do 40 miejsca (dyplom)

Lista konkursowa z lotu


Region II Północ

Komunikat

Komunikat wydany przez Zarząd Okręgu Koszalin


Zestawienie wyników

W zakładce Wyniki-Okręg dodano zestawienie wyników okręgowych w lotach gołębi dorosłych

 


Weryfikacja wyników

Weryfikacja wyników w lotach gołębi dorosłych zostanie przeprowadzona 23.08.2017 roku o godzinie 17,00 w Iławie.

Do 20.08.2017 Oddziały przesyłają zestawienia wyników w formie elektronicznej do Andrzej Prądzyńskiego na adres a.pradzynski@wp.pl


Lot Narodowy

Gołębie wypuszczono w miejscowości Bruksela dnia 29.07.2017r. o godz. 6:30 przy pochmurnej pogodzie.
Współrzędne geograficzne dla miejsca startu: + 50°53´33,0”, + 04°17´15,5”

Lot Narodowy Bruksela – Lista konkursowa okręgowa html.

Lot Narodowy Bruksela – Lista konkursowa okręgowa w pdf.


Lot Oelde 3

Start gołębi z lotu Oelde 3 nastąpił 29.07.2017 roku o godzinie 7.00

Lista konkursowa okręgowa z lotu Oelde 3


Lot Oelde 2

Lista konkursowa okregowa z lotu  Oelde 2


LOT OELDE 1 gołębie wypuszczone 2.07.2017 godzina 5.30 - dobrego lotu życzę A.Dolega

Lista konkursowa okręgowa z lotu Oelde 1


Lot narodowy - Bruksela

Lot gołębi pocztowych z Belgii upamiętni wielkiego Jan Pawła II. Udział we współzawodnictwie sportowym oznacza też wsparcie budowy kaplicy i ośrodka duszpasterskiego i charytatywnego we Lwowie. Wierni, często potomkowie Polaków, zrzeszeni są w formie rzymsko-katolickiego duszpasterskiego ośrodka św. Jan Pawła II. Brakuje budynków sakralnych, które mogłyby rozwinąć działalność ewangelizacyjną, edukacyjną i charytatywną. Obecnie msze, spotkania i uroczystości odbywają się w pomieszczeniach Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego.

Z inicjatywy stowarzyszenia "Sanctus Paulus" i dzięki wsparciu hodowców zrzeszonych w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych opłata w wysokości 2 złotych od zgłoszonego gołębia na lot z Brukseli zostanie przez ZG PZHGP w całości przeznaczona na wsparcie dla powstającej parafii św. Jana Pawła II we Lwowie.

Zarządy Oddziałów Okręgu PZHGP Toruń,   w terminie do 18.06.2017 roku zgłaszają do V-ce Prezesa d/s Organizacji Lotów kolegi Zbigniewa Graczyka ilość gołębi i wpłacają po 2 złote od zgłoszonej sztuki na konto okręgu.

Nr. konta: Bank Millennium 47 1160 2202 0000 0002 8420 2586

Zgodnie z regulaminem lotu jeżeli w Okręgu PZHGP Toruń zostanie zgłoszonych 1000 sztuk gołębi to zostaną utworzone dwa punkty koszowania.

1.Oddział Toruń – Brzozówka

2.Oddział Chełmno – świetlica oddziałowa

Transport na lot zabezpiecza: Oddział Chełmno i Oddział Świecie, a koszty transportu pokrywa Zarząd Okręgu PZHGP Toruń.

Zachęcam do udziału w tak prestiżowym locie, który jest zarazem wsparciem dla Polaków na wschodzie.

Andrzej Prądzyński

Sekretarz Okręgu PZHGP Toruń